การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ว่าที่ ร.ต. เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานในพิธี

รูปเพิ่มเติม : Facebook