กิจกรรม Open House 2024 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา 8.30 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Open House 2024” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และได้เข้าร่วมชมผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียน

รูปเพิ่มเติม : Facebook