กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดรั้ว อ.ป. เรียนดี มีความสุข เพื่อการศึกษา สู่โลกอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดรั้ว อ.ป. เรียนดี มีความสุข เพื่อการศึกษา สู่โลกอนาคต ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อำเภอตากฟ้า พร้อมกับได้เยี่ยมชมการแสดง, มอบรางวัลและเข้าร่วมชมกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา

ภาพเพิ่มเติม : Facebook