การประชุม SPMNW RUN FOR EDUCATION “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567

วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายเพื่อติดตามการดำเนินงาน สรุปผลก่อนจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล SPMNW RUN FOR EDUCATION ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในวันที่ 3 มีนาคม – ถึง 4 มีนาคม 2567 ณ บึงบอระเพ็ด มีสมาชิกและคณะกรรมการที่เข้าร่วมจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วในเวลา 16.30 น.

รูปเพิ่มเติม : Facebook