กิจกรรม “OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านวิชาการ สานงานคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านวิชาการ สานงานคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม มีการรับชมการแสดงพิธีเปิดชุดการแสดง “ล้านนาไทย” นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผสมผสาน 3 สาระ ได้แก่ ดนตรี นาฎศิลป์ ทัศนศิลป์) พร้อมชมนิทรรศการ “OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้านวิชาการ สานงานคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, โครงงานห้องเรียน และตลาดอาชีพของนักเรียนโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยมี นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม