ออกตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ณ อำเภอตาคลี และอำเภอไพศาลี ได้แก่ นายจักรพงศ์ ชุ่มวิจารณ์ 13 หมู่ที่ 8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ นางสาวอรจิราภา เกตุประยูร 290 หมู่ที่ 2 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์