การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรม 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท