การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกับผู้แทนสถาบันการเงิน (รอบที่ 1) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกับผู้แทนสถาบันการเงิน (รอบที่ 1) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์