ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)