การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ณ ห้องประสารสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์