สพม.นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสมัครกิจกรรม “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” SPMNW RUN FOR EDUCATION 2024

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสมัครกิจกรรม “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” SPMNW RUN FOR EDUCATION 2024 เพื่อหารายได้เข้ากองทุนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (กองทุน ฉก.ชน.สพม.นว) ณ อุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์