การนิเทศ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.30 นายประทาน หาดยาว ผอ.สพม.นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ และนายธีรุตม์ บุญมา ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีนายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมให้ข้อมูล