การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการใช้ระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการใช้ระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์