สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนนครสวนครสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกนกพร ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนนครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน นายพุฒิพัฒน์ พิมพสุรกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท ณ วัดหงษ์ทอง อำเภอสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น