การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 จังหวัดนครสวรรค์   โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมร่วมแสดงความยินกับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นำโดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณการประเมินและการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์