การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดีด้วยวิถีจิตอาสา” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดีด้วยวิถีจิตอาสา” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์