การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 25มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ได้มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นำโดย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศและคณะครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1OTMKSLVc16BNmzivO1VIyAdpHcMAsT0K