ประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมบรรยายพิเศษชี้แจงข้อนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการโดย นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด และ นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และพิธีแสดงความยินดีกับ นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการจำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวพรทิวา วันตา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , นางณฐมน บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์