การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครสรรรค์ ครั้งที่ 1/2567

วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครสรรรค์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์