พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ หน่วยงาน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ( Education and Community Improvement Center )

วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ หน่วยงาน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ( Education and Community Improvement Center ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์ , สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท,สถาบันอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 4 และเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14gCKs1AylExz08xT3cvlqgqaI_TNzapC