การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting