สพม.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 5 สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับและประชุมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์