ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนหนองบัว