การประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนโยบายของ สพฐ.

วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนโยบายของ สพฐ. โดยมี พลตำรวจเอก  เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ video conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์