กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.20 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพิธีแสดงความยินดีกับบุคลากรได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย และ นางสาวชัญญานุช อิ่มสมบัติ พร้อมการต้อนรับบุคลากรใหม่ 3 ราย กลุ่มอำนวยการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์