การประชุมคณะกรรมการร่างประกาศและคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน ครั้งที่ 1/2567

วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างประกาศและคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์