สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชั้น ทุเรียนทอง บิดาของ นายทศิณ ทุเรียนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. ประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อชั้น ทุเรียนทอง บิดาของ นายทศิณ ทุเรียนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ วัดหาดทรายงาม ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์