การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์