ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ชมอาคารเรียนได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.สายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์