ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ได้เยี่ยมชมโครงงาน สุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. , ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณดงแม่นางเมือง และ บริษัทสร้างการดี มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู และมอบนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายกฤษฎา วิศาลนิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์