การนิเทศแบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการนิเทศแบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณสุจริต มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา , โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ และ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ในกิจกรรมนิเทศแบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประชุมอุณาโลม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา