ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับคณะครู เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา อาคารสถานที่ และอุบัติภัย การไปทัศนศึกษา พร้อมแนวทาง แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” การจัดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยมี นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ กันเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา