ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียนและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียน โดยมี นางศิริรัตน์ นิ่มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์