ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทองพิทยาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียนและสถานที่ บ้านพักครู และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบกลางภาคเรียน โดยมี นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม พร้อมด้วย นางน้ำผึ้ง ปรักมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม