ปฐมนิเทศพนักงานราชการ

เมื่อวัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2567 นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่งครู ราย นางสาวจันทร์ศิริ เฉลิมผจง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อให้ไปปฏิบัติงานการสอนโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์