การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” ฝ่ายจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” ฝ่ายจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์