สพม.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายกิจจาเอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียน นายนันท์ทกร ศิริมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 10 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น