การประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกรางวัลคนดีศักดิ์ศรีสพม.นครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกรางวัลคนดีศักดิ์ศรีสพม.นครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์