การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2566

 วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวอรทัย นาคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (กศจ.) ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนาย ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์