การประชุมปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยน.ส.สุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯ โดยมี นายทวีเสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์