การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จังหวัดนครสวรรค์   โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์