สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเดินทางนำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้แก่มูลนิธิแสงสวรรค์

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด, นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเดินทางนำข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้แก่มูลนิธิแสงสวรรค์ ในกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “แบ่งบันด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” ณ อาคารแสงสรรค์ มูลนิธิแสงสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์