การประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีพระมหาไพโรจน์ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ เจ้าอาวาสวัดเทพสามัคคีธรรม เทศนาธรรม “ธรรมะกับการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” พร้อมกิจกรรมประกาศเจดจำนงสุจริตและประชุมบุคลากร มีพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ , ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ประจำปี งบประมาณ 2567 และการประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองค์กร โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด, นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/eG8fmWRvRsBH1gm3/?mibextid=WaXdOe