ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนช่องแคพิทยาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียนและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  โดยมี นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม