ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 13.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ พร้อมเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครู  ชมห้องคอมพิวเตอร์ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการระเบียบการไปทัศนศึกษา และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  โดยมี นางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์