ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 11.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่  โรงปลูกเมลอน บ้านพักครู พร้อมเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครู และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  โดยมี ดร.สมแพงอินอาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต ตากฟ้า ตาคลี พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์  อบอาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม  และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม