ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนหนองโพพิทยา ในการเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4 (ห้องแล็บสอนอาชีพ)

วัน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและร่วมให้กำลังใจ โรงเรียนหนองโพพิทยา ในการเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4 (ห้องแล็บสอนอาชีพ) พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี ร่วมให้กำลังใจ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนหนองโพพิทยา โดยมี นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา