ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองบัว

วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566  เวลา 14.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองบัว มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ การจัดการเรียนการสอนของครู และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับราบวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นธาน ประจำปีการศึกษา 2566 และชมรม To Be Number One โดยมี นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองบัว