ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังบ่อวิทยา

วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566   เวลา 16.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังบ่อวิทยา มีการพูดคุยกับนักเรียน กิจกรรมก่อนกลับบ้าน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไม้ประดับและน้ำหมักชีวภาพ  เยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติราชการ และนโยบายการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”  โดยมี ดร.ธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา