การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีการกำหนดการลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 มีการประชุมเตรียมการจัดทำรายงานแบบตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์